Video Clips
Hướng dẫn VSRM khi mang mắc cài
Khi mang khí cụ chỉnh nha, việc giữ vệ sinh răng miệng là vô cùng quan trọng vì có các khoảng trống
Nắn chỉnh răng - Lưu ý khi nắn chỉnh
http://www.youtube.com/my_videos_upload
Hướng dẫn chải răng
Đánh răng đúng cách giúp răng không bị sâu, sứt mẻ, gẫy vỡ sẽ được phục hồi lại hình dạng ban đầu