Video Clips
Hướng dẫn chải răng
Đánh răng đúng cách giúp răng không bị sâu, sứt mẻ, gẫy vỡ sẽ được phục hồi lại hình dạng ban đầu
Nắn chỉnh răng - Lưu ý khi nắn chỉnh
http://www.youtube.com/my_videos_upload
Chỉnh nha mắc cài kim loại
Là mắc cài kim loại tự buộc được sử dụng rất nhiều tại Trung tâm nắn chỉnh răng - 4M3, Bắc Linh Đàm,